Okt 31, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac október 2017

V októbri  začali svoju činnosť záujmové útvary jednotlivých škôl. Deti si vybrali jednotlivé krúžky podľa záujmov a zručnosti. Dňa 2. októbra sa uskutočnil v Spojenej škole v Poprade športový deň. Svetlanka a Zuzka  si overili svoje športové nadanie v rôznych športových disciplínach. 6. októbra sa v zasadačke RD Poprad – Veľká uskutočnila dopravná výchova  s besedou a premietaním za účasti aj našich detí. […]

READ MORE
Okt 06, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac september 2017

Dňa 1. septembra sa uskutočnila akcia organizovaná obecným úradom a o.z. Žijeme v Teplici s názvom „ Bodka za prázdninami“. Deti z RD i z obce sa zabávali, zmerali si sily v rôznych vedomostných súťažiach, športových disciplínach. Do nášho rodinného domu koncom augusta prišli nové detí, Janko a Števko. Deti z RD sa na nich tešili, pripravili im milé posedenie a obdarovali ich […]

READ MORE
Sep 06, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac júl a august 2017

Deň 1. júl je známy  ako  začiatok letných prázdnin. Naše deti začali svoje prázdniny vo svojich biologických rodinách, aby utužili rodinné vzťahy. Dňa 16.07. 2017 deti nastúpili do letného  detského tábora „Očkolandia“. Deti strávili prázdninový čas v prekrásnej prírode stredoslovenského kraja. Spoznávali krásy prírody, učili sa orientovať v neznámom teréne a získali nové zážitky pri spoločných […]

READ MORE
Júl 04, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac jún 2017

Deň 1. jún je známy  ako  „Medzinárodný deň detí“. Tento deň sme prežili v RD v Poprade Veľkej. Výzdobu a zábavný program pripravili pre všetky deti z DeD vychovávateľky z nášho rodinného domu. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník z MPSVaR  Ing. Ivan Švejna. Pani riaditeľka  ho poinformovala o činnostiach  v jednotlivých RD nášho DeD.  Deti boli obdarované sladkosťami […]

READ MORE
Jún 03, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac máj 2017

1.05.2017 obec Spišská Teplica organizovala  akciu „ Stavanie májov“. Pri obecnom úrade na verejnom priestranstve postavili máj. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie.  Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my. V tomto mesiaci náš Paľko Mišalko mal narodeniny. Tento deň t.j. 3.05. 2017 prežil v kruhu detí a vychovávateľov. Oslava sa niesla v radostnej atmosfére. Deti mu priali všetko najlepšie. […]

READ MORE
Apr 29, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac apríl 2017

V tomto mesiaci sme sa aktívne venovali problematike  obchodovania s ľuďmi. Spoločne s deťmi sme si prešli Tréningový manuál, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ktorého hlavným poslaním je prevencia obchodovania s ľuďmi. Nadchla nás aj celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Zaviedli sme do svojich denných aktivít  […]

READ MORE
Apr 03, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac marec 2017

V tomto mesiaci sme spoločne oslávili narodeniny Dávidka a Dominika. Deti aj vychovávatelia pripravili narodeninovú party a obdarili chlapcov vlastnoručne zhotoveným darčekom. Okrem toho oslávili sme meniny Adriána a Edka. Dňa 7. marca 2017 sa uskutočnila akcia „Kesaj Tchave“ v Kežmarku. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti, spolu s  Mgr. Kišovou prežili krásne popoludnie pri hudbe, tanci a speve. Dňa […]

READ MORE
Mar 07, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac február 2017

Tento mesiac bol pre nás rodinný dom trochu iný. Od 3.2. do  24.2. deti boli na pobyte v prekrásnej liptovskej prírode. Detská ozdravovňa Železnô má prvotriedne parametre klimatickej vysokohorskej liečby. Poskytuje liečenie obezity, asténie a detských neuróz.  Na liečbu sa využíva aj prameň minerálnej vody. Okrem liečebných procedúr deti absolvovali liečebné prechádzky a hry v prírode, lyžovanie, guľovanie. […]

READ MORE
Feb 02, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac január 2017

Nový rok sme privítali spoločne s obyvateľmi Spišskej Teplice. Obecný úrad pripravil privítanie Nového roka už tradične krásnym ohňostrojom. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti. 8.1. sa v miestnom kostole uskutočnil záverečný vianočný koncert na ktorom nechýbali tradičné koledy ale aj skladby známych autorov ako S. Bach, J. Haydn. Koncert sa deťom páčil. Nedeľňajšie popoludnie 29.01. […]

READ MORE
Jan 02, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac december 2016

V mesiaci november sme sa zapojili do okresnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia na tému                                          “ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.  Deti vytvorili krásny symbol pomoci a ochrany pri povodniach. […]

READ MORE