Feb 01, 2018 by editor-alfa
Aktivity za mesiac január 2018

Oslava nového roka sa začala ohňostrojom na verejnom priestranstve pred Obecným úradom v Spišskej Teplici.  Akciu zorganizoval starosta obce s obecným zastupiteľstvom. Účastní  boli aj deti z nášho rodinného domu. Takto spoločne s obyvateľmi Spišskej Teplici privítali Nový rok 2018. Navzájom sme si popriali všetko dobré do nastávajúceho roka. 5.1.  Adrián Mišalko na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Kežmarku si […]

READ MORE
Jan 01, 2018 by editor-alfa
Aktivity za mesiac december 2017

Začiatkom mesiaca do rodinného domu prišiel balíček pre Janka a Števka. Balíček bol od bývalej pani učiteľky z materskej škôlky v Liptovskej Tepličke. Chlapci boli obdarení sladkosťami, školskými potrebami a srdečným prianím. Chlapci pani učiteľke poďakovali prostredníctvom vianočného pozdravu. V mesiaci december kníhkupectvo PANTA RHEI organizovalo projekt „ Mikulášska zbierka kníh“,  do ktorého sa zapojil aj náš rodinný dom. Deti […]

READ MORE
Dec 05, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac november 2017

Tatranská galéria v Poprade vyhlásila predvianočnú súťaž s názvom  „Anjel Vianoc“,  do ktorej sa prihlásili aj zručné deti z nášho rodinného domu. Výtvarné dielo,  ktoré sme celý mesiac realizovali, sme odovzdali  24. novembra, kedy bola uzávierka súťaže. Vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 6.12. v Tatranskej galérii. Pri potulkách po okolí Spišskej Teplice sme počas celého mesiaca zberali šišky, […]

READ MORE
Okt 31, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac október 2017

V októbri  začali svoju činnosť záujmové útvary jednotlivých škôl. Deti si vybrali jednotlivé krúžky podľa záujmov a zručnosti. Dňa 2. októbra sa uskutočnil v Spojenej škole v Poprade športový deň. Svetlanka a Zuzka  si overili svoje športové nadanie v rôznych športových disciplínach. 6. októbra sa v zasadačke RD Poprad – Veľká uskutočnila dopravná výchova  s besedou a premietaním za účasti aj našich detí. […]

READ MORE
Okt 06, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac september 2017

Dňa 1. septembra sa uskutočnila akcia organizovaná obecným úradom a o.z. Žijeme v Teplici s názvom „ Bodka za prázdninami“. Deti z RD i z obce sa zabávali, zmerali si sily v rôznych vedomostných súťažiach, športových disciplínach. Do nášho rodinného domu koncom augusta prišli nové detí, Janko a Števko. Deti z RD sa na nich tešili, pripravili im milé posedenie a obdarovali ich […]

READ MORE
Sep 06, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac júl a august 2017

Deň 1. júl je známy  ako  začiatok letných prázdnin. Naše deti začali svoje prázdniny vo svojich biologických rodinách, aby utužili rodinné vzťahy. Dňa 16.07. 2017 deti nastúpili do letného  detského tábora „Očkolandia“. Deti strávili prázdninový čas v prekrásnej prírode stredoslovenského kraja. Spoznávali krásy prírody, učili sa orientovať v neznámom teréne a získali nové zážitky pri spoločných […]

READ MORE
Júl 04, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac jún 2017

Deň 1. jún je známy  ako  „Medzinárodný deň detí“. Tento deň sme prežili v RD v Poprade Veľkej. Výzdobu a zábavný program pripravili pre všetky deti z DeD vychovávateľky z nášho rodinného domu. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník z MPSVaR  Ing. Ivan Švejna. Pani riaditeľka  ho poinformovala o činnostiach  v jednotlivých RD nášho DeD.  Deti boli obdarované sladkosťami […]

READ MORE
Jún 03, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac máj 2017

1.05.2017 obec Spišská Teplica organizovala  akciu „ Stavanie májov“. Pri obecnom úrade na verejnom priestranstve postavili máj. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie.  Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my. V tomto mesiaci náš Paľko Mišalko mal narodeniny. Tento deň t.j. 3.05. 2017 prežil v kruhu detí a vychovávateľov. Oslava sa niesla v radostnej atmosfére. Deti mu priali všetko najlepšie. […]

READ MORE
Apr 29, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac apríl 2017

V tomto mesiaci sme sa aktívne venovali problematike  obchodovania s ľuďmi. Spoločne s deťmi sme si prešli Tréningový manuál, ktorý vydala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a ktorého hlavným poslaním je prevencia obchodovania s ľuďmi. Nadchla nás aj celonárodná kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS). Zaviedli sme do svojich denných aktivít  […]

READ MORE
Apr 03, 2017 by editor-alfa
Aktivity za mesiac marec 2017

V tomto mesiaci sme spoločne oslávili narodeniny Dávidka a Dominika. Deti aj vychovávatelia pripravili narodeninovú party a obdarili chlapcov vlastnoručne zhotoveným darčekom. Okrem toho oslávili sme meniny Adriána a Edka. Dňa 7. marca 2017 sa uskutočnila akcia „Kesaj Tchave“ v Kežmarku. Na tejto akcii nechýbali ani naše deti, spolu s  Mgr. Kišovou prežili krásne popoludnie pri hudbe, tanci a speve. Dňa […]

READ MORE