Deti

detiDeti navštevujú školské zariadenia:

Predprimárne vzdelávanie
1 dieťa
Primárne vzdelávanie
– 28 detí, z toho je začlenených 6 detí (deti vzdelávané podľa osnov špeciálnej školy, variant A)
ŠZŠ – 6 detí

 

Stredná škola
8 detí/mladých dospelých
Vysoká škola
1 mladý dospelý
Nenavštevuje školské zariadenie
8 detí

Súrodenecké skupiny

Bez súrodenca: 11 detí/mladých dospelých