Kontakty 

Riaditeľka

Mgr. Margita Váhovská

Tel.: 052/ 2433011, 0905 383 463
E-mail: ded.poprad@mail.telekom.sk
E-mail: riaditel.ded.poprad@mail.telekom.sk

Úsek starostlivosti o deti

Vedúca úseku starostlivosti o deti
PhDr. Bibiana Knapeková

Tel.: 052/2433019
E-mail: ded.poprad@mail.telekom.sk

Sociálna pracovníčka
Mgr. Renáta Brijová

Tel.: 052/2433014
E-mail: socialne.ded.poprad@ded.gov.sk

Psychologička
Mária Csordásová, promovaný psychológ

Mobil: 0905 302 440


Úsek ekonomicko-prevádzkový

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku – hospodárka
Iveta Šavelová

Tel.: 052/7883636
E-mail: ded.poprad@mail.telekom.sk

Účtovníčka, personalistka
Ing. Miriama Černajová

Tel.: 052/2433013
E-mail: ded.poprad@mail.telekom.sk

Mzdová účtovníčka
Gabriela Mravová

Tel.: 052/2433012

Centrum podpory profesionálnych rodičov (CPPR)

Koordinátorka Centra podpory profesionálnych rodičov
Mgr. Jaroslava Tomášová

Tel.: 052/2433014
E-mail: ded.poprad@mail.telekom.sk
E-mail: socialne.ded.poprad@ded.gov.sk

Sociálna pracovníčka
Mgr. Stanislava Karabínová

Psychologička
Mgr. Štefánia Chripková

Tel.: 052/2433014
Mobil: 0918 606 091