Organizačné členenie

organizacne-clenenie

Riaditeľka
Úsek starostlivosti o deti
Psychológ
Špeciálny pedagóg
Sociálny pracovník
1. Samostatná skupina RD Tatranská Lomnica
2. Samostatná skupina RD Spišská Teplica
3. Samostatná skupina RD Poprad - Veľká
4. Samostatná skupina RD Hranovnica
5. Samostatná skupina RD Veľký Slavkov
Centrum podpory profesionálnych rodičov (CPPR)
Psychológ
Sociálny pracovník
Profesionálni rodičia
Úsek ekonomicko-prevádzkový
Účtovníčka
Mzdová účtovníčka
Údržbár, vodič, kurič